Strona Główna

Witamy na stronie firmy
INVESTKAN Spółka z o.o. Spółka komandytowa


Kliknij i sprawdź status certyfikatu

Kliknij i sprawdź status certyfikatu

Firma INVESTKAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. powstała w kwietniu 2019 r. Swoją siedzibę posiadamy w Bydgoskim Parku Przemysłowym w Bydgoszczy. Działalność firmy opiera się na wykonawstwie robót wodociągowych, kanalizacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych w zakresie zewnętrznej infrastruktury. Oferujemy wsparcie dla dużych klientów biznesowych w budownictwie inżynieryjnym zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Swoją działalność INVESTKAN prowadzi głównie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego i województw ościennych. Pomimo krótkiego funkcjonowania na rynku budowlanym firmę tworzą ludzie z ogromnym doświadczeniem, dużą wiedzą specjalistyczną oraz zapleczem biznesowym i sprzętowym gwarantującym wykonawstwo rzetelne, bezpieczne i zgodne ze sztuką budowlaną. Spółkę wyróżnia indywidualne podejście do każdego projektu i klienta oferując konkretne i możliwie najkorzystniejsze rozwiązania w profilu swojej działalności.

Firma gwarantuje doskonałą organizację i najwyższą jakość wykonania poprzez posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry i pracowników stale poszerzających swoje umiejętności oraz zaplecza sprzętowego składającego się z nowoczesnego sprzętu.


Prace budowlane

Strona w budowie


Rozbiórka budynku

Strona w budowie


Sprzęt budowlany

Strona w budowie


Materiały budowlane

Strona w budowie


Ekipa budowlana

Strona w budowie
Prace remontowe

Strona w budowie

Oferta


Strona w budowie


Współpraca


Firma INVESTKAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. nieustannie poszukuje ciekawe i ambitne projekty. Nasze doświadczenie zawodowe i zaufanie partnerów biznesowych pozwala nam na ciągły rozwój i możliwość zapraszania do współpracy kolejnych klientów. Dlatego zapraszamy do kontaktu i oferujemy swoją pomoc w zakresie:
 •  budowy zewnętrznych sieci wodociągowych
 •  budowy zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych
 •  robót ziemnych, makroniwelacji
 •  robót hydrotechnicznych, melioracyjnych i odwodnieniowych
 •  usług pełnienia nadzoru inwestorskiego z branży sanitarnej
 •  doradztwa i koordynacji robót branżowych sanitarnych


Realizacje


W ciągu krótkiej działalności Spółki INVESTKAN, udało nam się już zrealizować poniższe tematy:
 • Dokończenie BUDOWY KANALIZAJI DESZCZOWEJ wraz z zabudową komory rozdzielczej i komory zbiorczej, montaż wylotów i wlotów dokowych kolektorów deszczowych z elementów prefabrykowanych wraz z zastawkami awaryjnymi w ramach inwestycji „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz” dla Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. oraz TRAKCJI PRKiL S.A.
 • Pełnienie nadzoru inwestycyjnego całego procesu inwestycyjnego w branży robót budowy kanalizacji deszczowej przy zadaniu „Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Marcinkowskiego w Inowrocławiu” dla Inter Metal Sp. z o.o.
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Zadanie 1: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i Żorach; Zadanie 2: Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od ul. Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego” dla Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
 • Doradztwo i koordynacja w kierowaniu robotami branżowymi wod-kan-sanit, zbiornikami retencyjnymi i melioracja na kontrakcie „Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 k m” dla Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
 • Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie robót sanitarnych w ramach inwestycji „Przebudowa ulicy wraz z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Gdańskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej Myślęcinek” dla BUDIMEX S.A.