NASZE REALIZACJE

Zobacz nad czym pracowaliśmy

wszystkie zrealizowane projekty

Budowa kanalizacji deszczowej

Dokończenie BUDOWY KANALIZAJI DESZCZOWEJ wraz z zabudową komory rozdzielczej i komory zbiorczej, montaż wylotów i wlotów dokowych kolektorów deszczowych z elementów prefabrykowanych wraz z zastawkami awaryjnymi w ramach inwestycji „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz” dla Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. oraz TRAKCJI PRKiL S.A.

Wykonanie kanalizacji deszczowej

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Zadanie 1: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i Żorach; Zadanie 2: Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od ul. Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego” dla Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.

Wykonanie robót budowlano – montażowych

Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie robót sanitarnych w ramach inwestycji „Przebudowa ulicy wraz z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Gdańskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej Myślęcinek” dla BUDIMEX S.A.

Wykonanie przepustów drogowych

Wykonanie przepustów drogowych z blachy falistej w ramach budowy ścieżki rowerowej przy DK 55 Grudziądz – Klęczkowo dla COLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Palędziu

Wykonanie sieci zewnętrznych wod-kan

Wykonanie sieci zewnętrznych wod-kan w ramach zadania: „Budowa budynku eksploatacyjno – handlowego (sklep meblowy) „AGATA” wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem wody p.poż oraz wewnętrzną infrastrukturą drogową (drogi wewnętrzne, parkingi) (…) w miejscowości Kobylnica (…)” dla LANMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołajowie

Roboty branży wodno-kanalizacyjnej

Prace budowlane polegające na wykonaniu kompleksowo robót branży wodno-kanalizacyjnej w ramach zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu” dla Przedsiębiorstwa BETPOL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa kanalizacji deszczowej w zakresie : SEKCJI I (od km 0+000 do km 6+600), SEKCJI II (od km 6+600 do km 12+700), SEKCJI III (od km 12+700 do km 19+300) oraz OUD Wąsosz w ramach zadania Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części. Część 4 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) o długości około 19,3 km dla Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Smardzowej w Bydgoszczy dla MWiK w Bydgoszcz Sp. z o.o.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Trybowskiego, Matki Teresy z Kalkuty, Pod Skarpą w Bydgoszczy dla MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Opławiec w Bydgoszczy dla MWiK w Bydgoszczy SP. z o.o.

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej (przemysłowej) oraz sieci wodociągowej przeciwpożarowej w ramach zadania pn.: „Budowa zbiorników magazynowych 3 x 32000 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko dla Gminy Sicienko
Wykonanie rozwiązań zamiennych odwodnienia w rejonie zbiorników retencyjno – infiltracyjnych nr ZB-1, ZB-3, ZB-5, ZB-5′ oraz ZB-6″ dla TRAKCJA S.A. z siedzibą w Warszawie

Aktualnie INVESTKAN

realizuje poniższe zadania:
INVESTKAN © Wszelkie prawa zastrzeżone 2023