Opinie naszych klientów

zakończone realizacje

Gmina Sicienko potwierdza, że roboty wykonane były rzetelnie, terminowo, profesjonalnie co pozwala na stwierdzenie, że roboty wykonane zostały w sposób należyty.

Polecamy Wykonawcę jako wiarygodnego i sprawdzonego partnera w realizacji tożsamych robót budowlanych.

Dzięki fachowości i dobrej organizacji pracy Wykonawcy, współpraca układała się dobrze.

Roboty budowalne zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz ukończone w umownym terminie.
Firmę INVESTKAN Sp. z o.o. rekomendujemy jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do wykonywania tego typu zadań.  Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonania usług. 
Roboty budowalne zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz ukończone w umownym terminie.
Potwierdzamy, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowalnymi.
Potwierdzamy, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowalnymi.
Potwierdzamy, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowalnymi.
Wymienione prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, ustaleniami zawartymi w umowie, przepisami BHP oraz sztuką budowalną. Firmę INVESTKAN Sp. z o.o. k. rekomendujemy jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do wykonywania tego typu zadań.  Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonania usług. 
Wymienione prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, ustaleniami zawartymi w umowie, przepisami BHP oraz sztuką budowalną. Firmę INVESTKAN Sp. z o.o. k. rekomendujemy jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do wykonywania tego typu zadań.  Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonania usług. 
Wymienione prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, ustaleniami zawartymi w umowie, przepisami BHP oraz sztuką budowalną. Firmę INVESTKAN Sp. z o.o. k. rekomendujemy jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do wykonywania tego typu zadań.  Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonania usług. 
Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, ustaleniami zawartymi w umowie, przepisami BHP oraz sztuką budowlaną.
INVESTKAN © Wszelkie prawa zastrzeżone 2023